Com federar-se?

L’associació Nordic Walking Palma té el club esportiu Marxa Nòrdica Palma que està inscrit a la Federació Balear de Muntanya i Escalada.

Els nostres instructors tenen la titulació de l’Escola Balear d’Activitats de Muntanya (EBAM), amb la qual cosa tenen coneixements propis de la muntanya (seguretat, orientació, medi ambient, primers auxilis…) enriquint encara més els ja específics de la Marxa Nòrdica.

Diversos membres de la directiva i instructors del nostro club participen d’una forma activa al Comitè de Marxa Nòrdica de la Federació Balear de Muntanya i Escalada. Aquest comitè va esser creat pels esportistes caminants, monitors, instructors, formadors, àrbitres i aficionats a aquest noble esport dins el marc federatiu. 

La modalitat deportiva Marxa Nòrdica va esser acceptada per l’assemblea general de la Federació Espanyola de Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) el 27 de juny de 2015, i incorporada des d’aquell moment als estatuts de la Federació Espanyola de Esports de Muntanya i Escalada com a modalitat esportiva pròpia. Posteriorment, amb data 23 de desembre de 2015, aquesta modificació dels estatuts va esser acceptada pel Consell Superior de Deports (CSD). I finalment amb data 3 de maig de 2016 apareix publicada al Bolletí Oficial de l’Estat (BOE), quedant definitivament oficialitzada.

Alta federativa online

Omple les teves dades personals. Posteriorment has de realitzar el pagament.

Pin It on Pinterest

Share This