Reglament Marxa Nòrdica

Et deixam un extracte del reglament de la Marxa Nòrdica Competitiva (Nordic Walking) del Comitè

Balear de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. 

9. Amonestacions (targetes)

➢ Targeta blanca: falta lleu

➢ Tres targetes blanques: equivalen a una targeta groga (dos minuts)

➢ Targeta groga (1a): dos minuts

➢ Targeta groga (2a): quatre minuts (2+4=6 minuts)

➢ Targeta groga (3a): desqualificació de la cursa per acumulació.

➢ Targeta vermella: desqualificació directa de la cursa.

Nota: Les targetes són acumulatives. A partir de la primera targeta groga (tant directa com per

acumulació), la següent amonestació blanca es converteix directament en groga.(Veure punt 20)

Causes de la targeta blanca

1. No executar correctament la tècnica de Marxa Nòrdica.
2. No portar els dorsals visibles.
3. Una tercera targeta blanca, sigui quin sigui el motiu, equival a una targeta groga.
4. No respectar els límits del caixó de sortida en el moment de la sortida de la cursa.
5. Desenganxar les dragoneres fora de les zones delimitades per fer-ho.
6. No aturar-se per efectuar qualque acció descrita en el punts 11.17 i 11.23
Descripció de les errades tècniques:

Descripció de les errades

1. Pèrdua de contacte.
2. Manca de coordinació.
3. Bastó en posició vertical.
4. No subjecta l’empunyadura del bastó.
5. Clava el bastó davant/darrera.
6. No passa la mà.
7. No passa el colze.
8. No talona.
9. Flexiona cames.
10.Oscil·lació dels malucs.

Causes de la targeta groga

1. Anticipar-se al senyal de sortida.
2. Saltar, lliscar-se, oscil·lació de maluc en el pla frontal amb una flexió excessiva, baixar el centre de gravetat del cos flexionant les cames.
3. Impedir ser avançat o obstaculitzar el pas a altres participants.
4. Retallar itinerari encara que sigui de forma involuntària.
5. Emplenar els elements d’hidratació fora de les zones determinades per l’organització.
6. Protestar a l’àrbitre.
7. Qualsevol falta efectuada en l’últim quilòmetre, que afecti directament i de forma evident a la lluita per la posició entre 2 o més marxadors, i aquesta situació d’acceleració faci perdre la tècnica.
8. Incomplir la normativa quant a la utilització obligatòria de tacs de goma (pads).
9. No estar present o arribar tard al caixó de sortida (vegeu 11.21).

Causes de la targeta vermella

1. Tercera TARGETA GROGA o acumulació de targetes.

2. Córrer.

3. No portar el material obligatori per reglament o el requerit de forma expressa per l’organització.

4. No fer cas a les indicacions de l’organització i àrbitres.

5. Manipular o modificar les dimensions del dorsal o refusar portar-ho.

6. No passar el control de sortida o arribar després de la sortida, o no entrar en la zona de penalització

quan se li indiqui.

7. Retardar voluntàriament l’hora de sortida de la competició.

8. Utilitzar qualsevol mitjà de transport a qualsevol moment de la competició.

9. Rebre qualsevol tipus d’ajuda externa fos fora de les zones determinades per l’organització.

10. Llevar o canviar les marques del recorregut situades per l’organització.

11. No guardar respecte absolut a les normes esportives, ni respecte a la naturalesa.

12. Qualsevol desconsideració i violència verbal o física contra qualsevol persona vinculada amb la

competició(Veure punt 11.14).

13. Provocar un accident de forma voluntària.

14. Prendre alcohol o fumar durant la competició.

15. Tirar fems, fins i tot de forma involuntària, fora dels contenidors previstos per l’organització.

16. No ajudar a un competidor accidentat.

17. No passar per un control de pas.

18. No detenir-se si romp un bastó.

19. Tots els corredors que quedin en cursa després de l’hora de tancament d’un control o meta prevista

per l’organització.

20. Pujar al podi en el lliurament de premis amb una bandera o símbol que no siguin els oficials de la

Comunitat Autònoma o Club al qual representen.

21. Participar sota una identitat falsa o suplantant a una altra persona.

22. Tallar o escurçar el recorregut de manera intencionada, sortint de l’itinerari senyalitzat.

23. Serà motiu de desqualificació, així com la retirada de l’acreditació esportiva en tots els àmbits, la

ingestió de productes de dopatge declarats per l’Agència Mundial d’Antidopatge (AMA). En aquest cas, el

Comitè de Marxa Nòrdica Competitiva elaborarà un informe que remetrà al Responsable Tècnic de la

FBME, perquè prengui les mesures disciplinàries pertinents amb el que dicti l’agència antidopatge.

24. No respectar el DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES del Comitè Balear de Marxa Nòrdica.

25. Portar auriculars posats durant la competició (impedeixen escoltar les indicacions dels àrbitres o

personal de l’organització).

10. Tècnica bàsica obligatòria

La Marxa Nòrdica ha de ser executada de manera que:

10.1 En tot moment el peu i el bastó de la mà contrària del marxador mantindrà sempre el contacte amb

el terra.

10.2 El suport dels bastons i l’empenta s’efectuarà sempre en diagonal.

10.3 El bastó ha de clavar-se agafant fermament l’empunyadura, i sempre a l’espai comprès entre els dos

peus.

10.4 La fase d’impuls: en el moviment del braç cap enrere, la mà traspassarà la pelvis alliberant

l’empunyadura abans d’anar cap a davant.

10.5 La fase de recobrament: en el moviment del braç cap a davant el colze traspassarà el tors abans

d’anar cap enrere.

10.6 El peu d’avanç ha de contactar el sòl amb el taló.

10.7 No està permès baixar el centre de gravetat del cos flexionant ambdues cames.

10.8 La cama endarrerida haurà d’anar estirada totalment abans que el peu perdi el contacte amb el

terra.

10.9 No està permès cap dels següents suposats: córrer, saltar, lliscar-se, obstaculitzar el pas, arrossegar

els bastons.

10.10 El gest tècnic de la marxa nòrdica no permet l’oscil·lació del maluc en el pla frontal i la seva flexió

excessiva.