Nordic Walking Palma

Nordic Walking Palma és una associació dedicada a promocionar la caminada nòrdica o marxa nòrdica (en anglès, Nordic Walking). Les nostres propostes van dirigides a totes les persones, associacions i empreses que vulguin conèixer, practicar o oferir als seus clients aquesta activitat a les nostres illes.

Els membres de Nordic Walking Palma són professionals de l’activitat física, directors i dinamitzadors des temps lliure, professionals del turisme, tècnics en direcció i organisació d’esdeveniments esportius, instructors de Nordic Walking… amb l’únic objectiu d’oferir opcions de qualitat per respondre a les necessitats i demandes dels nostres associats.

Duim més de 12 anys dedicats exclusivament a la caminada nòrdica. Només a la ciutat de Palma, ja hem mostrat l’original marxa nòrdica a més de 5000 persones. Coneixem les millors rutes de tota l’illa per practicar aquest esport. I, el que és més important: Creim en les nombroses possibilitats que ens ofereix el Nordic Walking.

Pin It on Pinterest

Share This